Συμμετοχή του Εργαστηρίου στο Money Show της Κοζάνης


Φωτογραφία από τη συμμετοχή του Εργαστηρίου μας στο Money Show της Κοζάνης, την Κυριακή 13/10/2013, όπου πραγματοποιήθηκε επίδειξη χαρακτικής από την Ταρσή Τζενανίδου.

Φωτογραφία από τη συμμετοχή του Εργαστηρίου μας στο Money Show της Κοζάνης, την Κυριακή 13/10/2013, όπου πραγματοποιήθηκε επίδειξη χαρακτικής από την Ταρσή Τζενανίδου.