Μένια


“Εύκολα κανείς διακρίνει το μεράκι, το ταλέντο και την αγάπη στην ατμόσφαιρα του εργαστηρίου όπως και την ειλικρινή συμπάθεια των παιδιών στη δασκάλα”